Pålbryggan

Finns det bra bottenförhållanden och läget är skyddat kan en pålad brygga vara ett alternativ. Vi pålar antingen med trästolpar eller burtonrör beroende på förutsättningarna och kundens önskemål.