Välkommen till Reuterskiöld Snickeri AB - specialister på bryggor i Stockholm

Går du i tankarna att köpa brygga?

Sedan 14 år tillbaka bygger vi alla sorters bryggor, men vi är specialister på fasta bryggor med stenkistor eller stolpar på berg som fundament.

Reuterskiöld Snickeri AB lägger stor vikt vid projektering, utformning, hantverk och genomarbetade detaljer. 

Vi är också noga med en 
god kundrelation och arbetar för att just din brygga skall bli den du drömt om avseende både byggtid och resultat. 

Var finns vi?

Reuterskiöld Snickeri AB är ett företag som främst arbetar inom Stockholms mellersta och södra skärgård runt Dalarö, Ingarö, Värmdö, Lidingö, Haninge och övriga Stockholm med omnejd.
Vår hemmahamn 
är belägen på Gålö.